The Godfather

Har du vad som krävs för att styra New York City? Bygg upp din makt genom att sprida din kontroll till nya territorier, få inflytande med politiska notabiliteter, rekrytera soldater för att driva jobb och ta ut dina fiender bland de fem familjerna

Kategori: