Coconut Bash

Lucky Wheel på baktavlan har biljettpriser, BONUS och SUPERBONUS

Attraktiva 3D-kokosnötmål på upplysta strålar

Längd – 3105mm
Höjd – 2854mm
Vikt – 880kg

Kategorier: ,